Świadomość ekologiczna

W ostatnich latach wyraźnie możemy zauważyć rosnącą świadomość ekologiczną. ,,Naukowcy biją na alarm’’, ,,zbliża się katastrofa klimatyczna’’ – to tylko niektóre ze stwierdzeń czy być może nawet przerażających przepowiedni, którymi bombardują nas wszystkie media – zwłaszcza Internet i telewizja.

Ma to na celu uświadomienie jak największej liczby ludzi w tym, że nasza planeta jest w coraz gorszym stanie i nie wyzdrowieje sama, jeśli ludzkość jej w tym nie pomoże i nie zaprzestanie wielu działań niszczących środowisko. Wśród tych działań znajduje się szeroko pojęty przemysł (przede wszystkim wielkie korporacje i ich ogromne fabryki), transport (samoloty, korzystanie z  samochodów zamiast komunikacji miejskiej), składowanie olbrzymich ilości odpadów, które rozłożą się za tysiące lat (nie mówiąc już o odpadach radioaktywnych, które stanowią takie same zagrożenie dla ziemi, jak i dla ludzi). 

Rosnąca świadomość wiedzy o ekologii

Nie bez powodu coraz więcej mówi się o ekologii. To jedyna droga, w którą może udać się ludzkość. Zanieczyszczenie planety osiągnęło apogeum i jest obecnie przyczyną wielu klęsk żywiołowych – przykładowo zmiany pogodowe, spowodowane silną ingerencją w przyrodę, skutkują większą liczbą powodzi czy susz w regionach nimi zagrożonych oraz na obszarach, które dotychczas nie musiały zmagać się z takimi problemami, a mowa tu o olbrzymich terenach.

Przemiany takie powodują migrację ludności poprzez kurczenie się regionów zdatnych do zamieszkania.   

Co możemy zrobić?

Wielu zmian, jakie zaszły w środowisku naturalnym, nie da się cofnąć. Wymienione dotychczas skutki działania człowieka mogą wydawać się zatem nieodwracalne. Owszem – ich skala jest ogromna i stanowią one zagrożenie dla środowiska, jednak mówienie o nich nie ma na celu wywołania paniki. Te zjawiska są faktem, więc konieczne jest opisywanie ich.

Świadomość ich rozmiaru powinna nam otworzyć oczy na to, że konieczne są przemyślane działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dotychczasowych szkód. Taka wiedza pozwoli podjąć racjonalne i niekierowane paniką czy pośpiechem rozwiązania, które powinny oddziaływać długoterminowo – tylko w ten sposób będziemy w stanie uzdrowić środowisko. Dlatego tak ważna jest świadomość ekologiczna, czyli wiedza o tym, po co w ogóle wykazywać takie zachowania i co one mają na celu poprawić.    

  

Back to top button