Czym jest ekologia

Ekologia to nauka o powiązaniu między środowiskiem oraz organizmami żywymi, w tym także ludźmi. Kładzie sobie za cel odkrycie interakcji zwierząt z roślinami oraz ich otoczeniem. Ekologia bada także zróżnicowane ekosystemy, a także wskazuje korzyści ich prawidłowego działania. 

Zakres nauki ekologii

Dziedzina ta bada nawet – z pozoru – bardzo nieznaczące środowiska, jak na przykład świat mikroorganizmów, bakterii oraz ich zachowania w nim, ale także coś przeciwnego – zajmuje się oddziaływaniem tysięcy organizmów, np. wielkich stad zwierząt, na ich otoczenie.

Nauka ta obserwować będzie bardzo odległe od siebie ekosystemy, jak choćby dna oceanów i toczące się na nich życie, ale także ptaki żyjące w zupełnie odmiennym środowisku. Na tej samej zasadzie ekologia przygląda się lasom namorzynowym w Ameryce Południowej oraz odległym o tysiące kilometrów lasom głębokiej syberyjskiej tajgi.

Jest więc ona nauką szeroką, interdyscyplinarną i obejmującą niezliczoną liczbą zagadnień. 

Rola ekologii

Ekologia nie od dziś odgrywa bardzo duże znaczenie w naszym życiu, jednak dopiero od niedawna jako społeczeństwo mamy tego świadomość. Okazuje się, że w przyrodzie zachodzą zjawiska, które oddziałują na całą ludzkość. Rośliny morskie, zwłaszcza algi, produkują 2/3 światowej ilości tlenu, prądy morskie mają związek z pogodą na całym globie, a rozchwiane zjawiska pogodowe są w stanie wpływać na rolnictwo, które wskutek ogromnych susz może kiedyś nie być w stanie wyżywić całej ludzkości, co będzie skutkowało śmiercią tych najbiedniejszych.

Oprócz tego liczne gatunki roślin są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym, farmaceutycznym i oczywiście spożywczym. Destabilizacja ekosystemów mogłaby doprowadzić do niewydolności danych gałęzi gospodarki. 

Ekologia a zwierzęta

Zmiany klimatyczne powodują wędrówkę niektórych gatunków, zaburzając dotychczas istniejące i zorganizowane środowiska. Chociażby komary przenoszące malarię rozprzestrzeniają się poza swoje dotychczasowe rewiry, powodując chorobę u coraz większej liczby ludzi. Takie migracje nie tylko jednak wpływają na społeczeństwa.

Cierpią na tym inne gatunki – kiedy następuje inwazja jednego z nich, nieprzygotowany na to gatunek musi mierzyć się z nagłym konkurentem.

Takie zdarzenia często kończą się zmniejszeniem populacji lub wyginięciem jednego z nich na określonym terenie.       

Back to top button