Marketing ekologiczny – jakie przynosi korzyści?

Działania ekologiczne w marketingu rosną obecnie w siłę, ponieważ dokonywane przez firmy rozwiązania na korzyść środowiska są widziane w coraz lepszym świetle przez społeczeństwo. Wszystko to za sprawą popularyzowania wiedzy o ratowaniu planety.

Marketing ekologiczny polega więc na uwzględnianiu interesów środowiska w działaniach i podejmowanych przez organizacje decyzjach. 

Co nam daje marketing ekologiczny 

Firmy postępujące ekologicznie nie tylko okazują się działać na rzecz przyrody, ale też wpływają długofalowo na interesy społeczeństwa, biorąc udział w ochronie otoczenia, w jakim to społeczeństwo funkcjonuje. Organizacje takie uczestniczą w edukowaniu konsumentów, a oprócz tego zwiększają świadomość ekologiczną swoich pracowników. 

Elementy ekologicznego marketingu

Marketing ekologiczny uwzględnia szkodliwość produktu i stara się zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wiąże się to z użyciem bardziej biodegradowalnych materiałów, zmniejszeniem wytwarzania odpadów w trakcie produkcji czy choćby zminimalizowaniem śladu cieplnego, który zaczyna się od fazy powstania aż po fazę sprzedaży czy nawet użytku. Poza ekologicznym podejściem do wytwarzania marketing ten obejmuje odpowiednią cenę produktu, ekologiczną dystrybucję i promocję.

Zatem dana firma stara się, aby jej usługi czy wytwory jako całokształt miały jak najmniejsze szkodliwe oddziaływanie na różne ekosystemy. Na tym przykładzie widać, że w kontekście ekologicznym marketing ma szersze znaczenie niż w dotychczasowym, konwencjonalnym rozumieniu. 

Back to top button