Edukacja ekologiczna – dlaczego jest ważna?

W momencie, gdy coraz więcej ludzi na świecie podejmuje działania ekologiczne niezwykle ważna jest świadomość jakiej wizji mają one przyświecać i dlaczego warto je podejmować. W tym celu postaramy się przytoczyć kilka największych zagrożeń oraz zjawisk, które mają lub miały negatywny wpływ na wiele ekosystemów.

Szkodliwe śmieci

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci znajduje się na północy Oceanu Spokojnego. Wypełniają ją tysiące ton tworzyw sztucznych, najczęściej plastiku, który rozkłada się do mikrocząsteczek tworzących potem zawiesinę w wodzie. Taka zawiesina, ale także większe kawałki śmieci są pochłaniane przez zwierzęta, powodując problemy z układem pokarmowym, a w gorszych przypadkach śmierć.

Następnym olbrzymim terenem zajętym przez śmieci jest ogromne wysypisko sprzętów AGD i elektrośmieci w dzielnicy Akry, która jest stolicą Ghany. Na tzw. Toxic City składowane są sprzęty zwożone z Europy i Stanów Zjednoczonych, które następnie są przetrząsane przez tamtejszych mieszkańców w poszukiwaniu cennych metali i innych przedmiotów. Podczas odzyskiwania różnych pierwiastków z podzespołów elektronicznych ludzie narażeni są na trujące opary oraz substancje, które są szkodliwe dla ich zdrowia i nierzadko prowadzą do śmierci lub poważnych chorób.

Zabójcza chemia

Zjawiskami mającymi wysoce negatywne konsekwencje dla życia w oceanach i morzach są wycieki ropy naftowej. Historia widziała wiele takich wydarzeń – jednym z największych był wyciek podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku, kiedy do wody przedostała się ilość odpowiednia ponad 10-ciu milionom baryłek. Katastrofy tego typu oddziałują na ekosystem oceaniczny jeszcze wiele lat, ponadto podczas ich trwania giną tysiące zwierząt. Na pewno kojarzymy z mediów zdjęcia stad ptaków oblepionych czarną, śmiertelną mazią.

Nie licząc ropy naftowej, przyroda miała niejednokrotnie styczność z niesamowicie szkodliwymi chemikaliami, które przedostawały się do środowiska wskutek ludzkich zaniedbań. Wzorcowym przykładem może być awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu, wskutek której skażeniu uległ teren o powierzchni nawet 150 000 kilometrów kwadratowych. Tysiące ludzi poniosło śmierć, a jeszcze więcej cierpiało na skutek choroby popromiennej. Pomimo ponad trzydziestu lat od katastrofy, miasto Prypeć i elektrownia nadal są zamknięte, a bezpośrednia okolica reaktorów oddzielona z powodu utrzymującego się promieniowania. Oprócz tego na sąsiednich terenach, m.in. lasach, widnieją ostrzeżenia o utrzymującym się szkodliwym promieniowaniu.

Znaczenie edukacji ekologicznej

Konsekwencje katastrof ekologicznych mają swoje odbicie zarówno w środowisku, jak i życiu ludzi. Wszystkie niestety miały miejsce z powodu zaniedbań i lekkomyślności człowieka. Dlatego też tak ważna jest edukacja ekologiczna, dzięki której można się dowiedzieć, jak pomóc przyrodzie obecnie, a także poznać sposoby zapobiegania wielkim zniszczeniom w przyszłości.

 

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*