Chwasty jednoliścienne — miotła zbożowa

Miotła zbożowa jest zdecydowanie najczęściej występującym chwastem jednoliściennym w uprawie zbóż ozimych. Jej występowanie w poszczególnych gatunkach jednak jest znacznie zróżnicowane, najczęściej zachwaszcza pszenicę ozimą. W zbożach jarych występuje raczej rzadko. Miotła zbożowa w oziminach może być zwalczana w okresie jesiennym i/lub wiosennym. Pozwala to w większości przypadków na jej skuteczną eliminację z łanu zbóż.

Czym są chwasty jednoliścienne?

Nazwa tej grupy chwastów wywodzi się od cechy morfologicznej, widocznej w momencie kiełkowania i wschodów. Rośliny z tej grupy wytwarzają jeden liścień. Na polach uprawnych występują chwasty jednoroczne oraz wieloletnie.

Chwasty jednoliścienne są bardzo powszechne w uprawach polowych. Występowanie konkretnych gatunków jest silnie zróżnicowane w zależności od uprawy.

Należy podkreślić, że do chwastów jednoliściennych zaliczane są również samosiewy zbóż — gatunki nieuprawiane aktualnie w sposób celowy na danym polu, które mogą wystąpić w innych roślinach uprawnych.

Chwasty z tej grupy są naturalnym wektorem chorób i szkodników dla zbóż ozimych i jarych, dlatego też ich zwalczanie w uprawach powinno być przeprowadzone ze szczególną starannością.

Do najczęściej występujących chwastów jednoliściennych w uprawach polowych można zaliczyć:

  • chwastnicę jednostronną
  • miotłę zbożową
  • samosiewy zbóż
  • wyczyniec polny
  • stokłosy
  • włośnice
  • owies głuchy
  • perz zwyczajny

Miotła zbożowa — charakterystyka gatunku

Miotła zbożowa jest gatunkiem jednorocznym jarym, ale bardzo dobrze zimuje. Dlatego też jest częstym problemem w zbożach ozimych w okresie jesiennym, a później wiosennym. Roślina w okresie wegetacji nie przewyższa łanu, jednak w fazie wiechowania wyrzuca wiechy nad łan. Wówczas bardzo dobrze widoczna jest skala zachwaszczenia uprawy tym chwastem.

Miotła zbożowa charakteryzuje się bardzo dużym współczynnikiem rozmnożenia — liczba ziarniaków wytwarzanych przez jedną roślinę. W przypadku tego gatunku może wynosić nawet 12 000 sztuk ziarniaków. Pozwala to miotle zbożowej na szybką ekspansję, jeżeli nie jest skutecznie eliminowana przy pomocy zabiegów chwastobójczych.

Próg ekonomicznej szkodliwości

O skali konkurencyjności chwastów dla roślin uprawnych informuje właśnie próg ekonomicznej szkodliwości. Tym niższa jego wartość dla konkretnego gatunku chwastu, tym jego negatywne odziaływanie na plon rośliny uprawnej jest wyższe. W przypadku miotły zbożowej wynosi od 10 do 20 roślin na 1 m2, przekłada się to na około 25 do 50 wiech. Pomimo stosunkowo wysokiego progu ekonomicznej szkodliwości chwast ten jest niezwykle uciążliwy i szybko się rozprzestrzenia na polu, dlatego powinien być bezbłędnie eliminowany z plantacji. O szkodliwości i konieczności zwalczania miotły zbożowej przeczytasz również tutaj: https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/zwalczanie-miotly-zbozowej/.

Czym zwalczać miotłę zbożową?

Jej eliminacja z upraw dwuliściennych (np. rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe), w których występuje niezbyt często jest stosunkowo łatwa. Większość preparatów dedykowana do zwalczania samosiewów zbóż, czy też chwastnicy jednostronnej zwalcza miotłę zbożową. Przed wykonaniem zabiegu należy zapoznać się z etykietą produktu i wybrać odpowiednią dawkę środka, umożliwiającą rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastów o miotłę zbożową.

W uprawie kukurydzy wszytkie powszechnie stosowane substancje czynne (np. nikosulfuron, s-metolachlor, rimsulfuron) do eliminacji chwastnicy jednostronnej zwalczają także miotłę zbożową.

Również w zbożach ozimych dostępne jest wiele rozwiązań umożliwiających skuteczne zwalczanie miotły zbożowej w okresie jesiennym i wiosennym. W praktyce rolniczej rekomendowana jest jej eliminacja jesienna, ze względu na niższy koszt takiego rozwiązania oraz szybkie ograniczenie konkurencji z rośliną uprawną. Do jesiennego zwalczania miotły zbożowej można wykorzystać środki zawierające takie substancje czynne jak: chlorotoluron, flufenacet, prosulfokarb, pinkosaden.

Ze względu na możliwość wschodów miotły zbożowej w okresie niskich temperatur, przy braku ujemnych temperatur w okresie zimowym, zabieg jesienny o bardzo dobrym i długotrwałym działaniu doglebowym, może okazać się niewystarczający. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie zwalczania miotły zbożowej wiosną. Dotyczy to również plantacji bez jesiennego zabiegu. W takiej sytuacji warto sięgnąć po jedną z substancji czynnych: pinkosaden, fenoksaprop- p- etylu, piroksysulam, chlorotoluron.

Pamiętaj o rotacji mechanizmami działania substancji czynnych

Według licznych doniesień naukowych oraz informacji od praktyków wynika, że miotła zbożowa szybko i licznie wytwarza biotypy odporne na działanie powszechnie stosowanych substancji czynnych. Dlatego też w strategii przeciwdziałania jej odporności na działanie herbicydów na chwasty dwuliścienne na własnych polach, niezbędne jest prowadzenie rotacji mechanizmami działania substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych. Bezwzględnie należy unikać aplikacji preparatów o tym samych mechanizmie działania w układzie zabiegów jesień — wiosna. Liczba dostępnych produktów pozwala na takie działanie, które jest podstawowym działaniem zapobiegającym indukowaniu odporności miotły zbożowej.

 

Back to top button