Przydomowe oczyszczalnie ścieków – lepsza alternatywa dla szamba?

870
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – lepsza alternatywa dla szamba?

Planowanie budowy własnego domu jest niemałym wyzwaniem. Trzeba w tym celu dokonać wielu wyborów, biorąc pod uwagę z jednej strony koszty, a z drugiej strony komfort przyszłego mieszkania. Należy tutaj przemyśleć nie tylko to, w jakim standardzie energetycznym wybuduje się dom, skąd weźmie się wodę i w jaki sposób ogrzeje wnętrze, ale także to, co zrobi się ze ściekami.

Możliwości oczyszczania ścieków dla domu

Jeśli chodzi o ścieki, które opuszczają dom codziennie, istnieją trzy opcje ich zagospodarowania:

 • podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej (nie każdy dom ma jednak taką możliwość),
 • budowa bezodpływowego zbiornika (tzw. szamba) i okresowe wywożenie zawartości wozem asenizacyjnym,
 • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dlaczego warto stawiać na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Jeżeli istnieje możliwość podłączenia budynku do kanalizacji, to wybór jest oczywisty, zarówno pod kątem prawnym, jak i praktycznym. W innym przypadku pozostają dwie opcje – szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. To drugie rozwiązanie jest jednak znacznie lepsze ze względu na:

 • brak konieczności częstego wywozu nieczystości,
 • uniknięcie nieprzyjemnego zapachu,
 • spełnianie restrykcyjnych norm Unii Europejskiej w zakresie zagospodarowania ścieków,
 • niskie koszty eksploatacyjne.

Koszt budowy i koszty eksploatacyjne przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest duży w porównaniu z innymi kosztami ponoszonymi w toku budowy domu lub prowadzenia prac remontowych. W przypadku 5-osobowej rodziny nie powinien on przekroczyć kwoty 8 tysięcy złotych.

Co niezwykle ważne, w toku użytkowania problemy z przydomową oczyszczalnią ścieków zdarzają się niezwykle rzadko. Są one bowiem na ogół bezawaryjne i bezobsługowe. Jedyne, o czym należy pamiętać, to oczyszczanie elementu takiej oczyszczalni – osadnika wstępnego – raz w roku. Warto w tym celu skorzystać z usług firmy świadczącej tego typu usługi.

Co warto wiedzieć o przydomowych oczyszczalniach ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to bardzo proste urządzenia wykorzystujące reakcje biologiczne i chemiczne do usunięcia ze ścieków tak niebezpiecznych dla środowiska pierwiastków, jak:

 • węgiel,
 • fosfor,
 • azot.

Mogą one spowodować zamieranie życia w zbiornikach wodnych, ponieważ zmniejszy się w związku z tym działaniem ilość tlenu. Wynika to z rozwoju w wodzie różnych drobnoustrojów, glonów, rzęsy wodnej, a także sinic ograniczających dostęp światła w głąb zbiornika.

Oprócz tego, w wyniku fermentacji, istnieje ryzyko powstawania stanowiących niebezpieczeństwo dla organizmów związków, jak metan lub siarkowodór. Dlatego tak istotne jest oczyszczanie ścieków przed ich odprowadzeniem do odbiornika, którym może być rów melioracyjny, rzeka, staw czy jezioro.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków dzięki swoim licznym zaletom jest w stanie doskonale sobie poradzić z tym problemem.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – lepsza alternatywa dla szamba?Jak są zbudowane i jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie najczęściej zbudowane są ze szczelnego, podziemnego zbiornika. Działają one dwuetapowo – beztlenowo i tlenowo. Pierwszy etap (czyli beztlenowy) odbywa się w elemencie oczyszczalni nazwanym osadnikiem wstępnym, który często jest określany też jako gnilny, ze względu na zachodzące w nim procesy fermentacji oraz opadania osadu z nieczystości.

Na samym końcu tego etapu dochodzi również do flotacji, czyli zbierania się zawiesiny z nieczystości w postaci piany na powierzchni cieczy.

Po takim wstępnym oczyszczeniu ścieków dochodzi do ich dalszego oczyszczenia w procesach tlenowych za pomocą jednej z kilku metod:

 • rozsączania do gruntu,
 • oczyszczania hydroponiczne,
 • zastosowania osadu czynnego,
 • zastosowania złoża biologicznego.

Pierwsza z metod polega na ułożeniu specjalnej konstrukcji (tzw. drenażu) na gruncie piaszczystym i rozsączeniu wstępnie oczyszczonych ścieków. W piaszczystym filtrze będącym elementem oczyszczalni zachodzą reakcje oczyszczające. Bardzo istotne dla prawidłowego oczyszczania ścieków jest to, by taki drenaż znajdował się przynajmniej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Oczyszczanie hydroponiczne polega z kolei na zastosowaniu roślinności wodnej i bagiennej. Ścieki dopływają przy tej metodzie do specjalnie przygotowanego elementu (poletka filtracyjnego) z roślinnością, który jest odizolowany od podłoża. Woda przepływa przez glebę z korzeniami roślin. Pobierają one pierwiastki na własne potrzeby i w ten sposób oczyszczają wodę.

Do oczyszczania tlenowego można także zastosować osad czynny bogaty w mikroorganizmy, które poprzez łączenie się ze sobą w większe grupy odżywiają się zawartością dopływających do oczyszczalni ścieków, przez co zmniejszają znajdującą się w nich ilość zanieczyszczeń.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna jest w tym zakresie bardzo skuteczna. Podana metoda oczyszczania tlenowego ścieków polega na zastosowaniu złoża biologicznego. Różni się ona od stosowania osadu czynnego tym, że mikroorganizmy osiadają na specjalnych kształtkach w przydomowej oczyszczalni.

Oczyszczone za pomocą jednej z kilku metod ścieki przelewane są dalej do specjalnej komory, w której są dodatkowo klarowane. Nadmierne osady przekazywane są natomiast do osadnika wstępnego. Efektem tego jest pozbawiona zanieczyszczeń i niebezpiecznych związków woda, którą można bezpiecznie odprowadzić do zbiornika wodnego.