Zarządzanie gospodarką odpadami: dedykowany program usprawni pracę firmy

Firmy specjalizujące się w zarządzaniu gospodarką odpadami mogą dzisiaj korzystać z dedykowanych dla nich rozwiązań informatycznych.

Prowadzenie działalności w branży komunalnej wymaga nie tylko odpowiedniego zaplecza w postaci pojazdów i pojemników na odpady. Oprócz tego zarządzanie gospodarką odpadami to również szereg formalności, o jakie należy zadbać, aby realizować obowiązki zgodnie z wymogami prawa. Naprzeciwko potrzebom firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami wychodzą dzisiaj dostawcy oprogramowania dla biznesu. Co oferują?

Co oferują programy do gospodarki odpadami?

Na rynku znajduje się szeroka gama programów wspomagających pracę firm w wielu branżach. Można podzielić je na dwie kategorie, a mianowicie na oprogramowanie uniwersalne – gotowe systemy zawierające narzędzia wspomagające działanie firm w różnych branżach, a także na oprogramowanie dedykowane, którego celem są firmy działające w konkretnych branżach.

Firmy zajmujące się gospodarką odpadami również mogą korzystać z oprogramowania wspomagającego ich działalność. Jednak ze względu na brak programów dedykowanych często zmuszone były one korzystać z systemów tworzonych z myślą o innych branżach, które nie uwzględniały ich indywidualnej specyfiki. Teraz jednak nie jest to konieczne – na rynku znajdują się bowiem programy dedykowane umożliwiające zarządzanie odpadami.

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie gospodarką odpadami pozwala na znacznie łatwiejsze prowadzenie czynności w firmach zajmujących się odbiorem odpadków od ich producentów oraz ich odpowiednim zagospodarowaniem. Dzięki odpowiednim funkcjom wspomagają one działalność w tej właśnie branży, a w efekcie znacznie ułatwiają codzienne obowiązki.

Funkcje wspomagające zarządzanie gospodarką odpadową

Dobry program do gospodarki odpadami może zaoferować dostęp do szerokiej gamy funkcji, z którymi przedsiębiorstwo może działać efektywnie. Są one przy tym dopasowane do aktualnych wymagań prawnych, aby zarządzanie odpadami mogło stać się jeszcze sprawniejsze.

Wśród funkcjonalności branżowych znajdują się między innymi:

 • przygotowywanie harmonogramów dojazdów do klientów
 • optymalizacja tras dojazdów
 • optymalizacja obsługi pojemników na odpady
 • obsługa identyfikacji RFID
 • ważnie pojemników na odpady
 • prowadzenie ewidencji
 • przygotowywanie kwitów wagowych
 • obsługa BDO – integracja z BDO
 • rozliczenia z podmiotami gospodarczymi
 • rozliczenia z gminami

Dodatkowo program do gospodarki odpadami może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami, serwisami i wyposażeniem, między innymi z terminalami wagowymi, terminalami paliwowymi oraz z kartami paliwowymi, z usługami dostawców GPS, z giełdami transportowymi oraz z innymi systemami informatycznymi, na przykład systemami ERP służącymi do kompleksowego zarządzania firmą.

Korzyści biznesowe wdrożenia programu do gospodarki odpadami

Firmy decydujące się na zarządzanie gospodarką odpadami za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania mogą uzyskać szereg korzyści, jakie obserwowane są w codziennej działalności i pozwalają firmie na perspektywiczny rozwój.

Wśród najważniejszych korzyści warto wskazać między innymi na:

 • optymalizację planowania transportu, co pozwala na skrócenie tras, zmniejszenie kosztów oraz czasu potrzebnego na dojazdy
 • przygotowywanie harmonogramów usług – wprowadzanie do systemu informacji o usługach, tworzenie harmonogramów na bazie zasobów
 • optymalizacja procesów obsługi klienta – łatwiejsza obsługa zleceń i większe zadowolenie klientów
 • monitoring realizacji zleceń – także poprzez kontrolę prowadzoną w czasie rzeczywistym przez
 • zarządzanie współpracą z podwykonawcami, aby lepiej ją planować, monitorować i rozliczać
 • możliwość korzystania z aplikacji i panelu webowego – pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę zleceń

Zatem sprawne zarządzanie gospodarką odpadami to podstawa, by firma działająca w branży komunalnej mogła świadczyć swoje usługi jeszcze efektywniej. Wdrożenie dedykowanego rozwiązania umożliwia wtedy sprawniejsze prowadzenie obowiązków z naciskiem na przyszłościowy rozwój biznesu.

Back to top button