Wybór firmy zajmującej się niszczeniem dokumentów w Warszawie

Niszczenie dokumentów firmowych jest zadaniem, za które nie warto zabierać się we własnym zakresie. Bezpieczna utylizacja danych jest bowiem procesem czasochłonnym, skomplikowanym i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi standardowo niedostępnych w przeciętnej firmie. Niszczenie danych ponadto obwarowane sporą ilością reguł prawnych, więc firma niszcząca dokumenty na własną rękę musi na bieżąco monitorować zmiany przepisów i nieustannie szkolić w tej dziedzinie pracowników.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest więc zatrudnienie specjalistów, którzy oferują profesjonalne niszczenie dokumentów. Na terenie stolicy działa kilka takich firm o różnych możliwościach, ale i odmiennym standardzie usług. Komu w takim razie warto powierzyć niszczenie dokumentów firmowych w Warszawie?

Niszczenie dokumentów – Warszawa i okolice

Utylizacja dokumentów to zadanie dla rzetelnej i godnej zaufania firmy – każdy wyciek danych czy nawet drobne uchybienie procedurom i przepisom dla przedsiębiorcy zlecającego niszczenie nośników danych i poufnej dokumentacji zawierającej dane osobowe, księgowe itp. może oznaczać poważne kłopoty – sankcje prawne, kary finansowe, utratę dobrej reputacji. Koniecznością jest więc wybór takiej firmy zajmującej się utylizacją danych, która przeprowadzi w pełni legalne i bezpieczne niszczenie dokumentów. Powinien to być usługodawca sprawdzony, doświadczony, cieszący się nieposzlakowaną opinią i godny zaufania.

Firma utylizująca dane musi też mieć właściwe uprawnienia, gwarantować zachowanie poufności na każdym etapie procesu niszczenia dokumentów, a także realizować usługę zgodnie ze wszystkimi normami prawnymi. Do tego potrzebni są fachowcy, dobrze opracowane i bezwzględnie przestrzegane procedury oraz specjalistyczny, certyfikowany sprzęt, zgodny m.in. z normą DIN 66399-2. Idealnie byłoby też, gdyby firma oferująca profesjonalne niszczenie dokumentów poufnych działała na tyle sprawnie, by utylizacja danych nie zakłócała rytmu pracy w firmie, a sama oferta była elastyczna i dostosowana do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa zlecającego usługę.

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie te wymogi, okazuje się, że profesjonalna utylizacja dokumentów w Warszawie nie wszędzie w ogóle będzie możliwa, a wiele z dostępnych w stolicy firm niszczących dane nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego, doświadczenia lub przygotowania. Odpowiednie zaplecze oraz kompetencje ma między innymi firma Stena Recycling, zajmująca się gospodarowaniem odpadami w Polsce i w Europie, która swój oddział ma również w stolicy. 

Utylizacja dokumentów firmowych przez Stena Recycling

Utylizacja nośników danych poufnych prowadzona przez Stena Recycling to usługa w pełni profesjonalna i bezpieczna. Odbiór materiałów niejawnych, transport dokumentów oraz finalne niszczenie danych odbywa się pod wnikliwą kontrolą pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który czuwa nad zgodnością wszystkich procedur z obowiązującym prawem. Dokumentacja i nośniki danych powierzone pracownikom Stena Recycling są przewożone w specjalnych, zabezpieczonych i zaplombowanych pojemnikach w przystosowanych do tego pojazdach, a używany do utylizacji sprzęt to certyfikowane, nowoczesne i niezawodne urządzenia najwyższej klasy.

Przekazane pracownikom Stena Recycling dokumenty i nośniki danych są przez cały czas pilnie chronione, a dostęp do nich jest ograniczony jedynie do osób upoważnionych. Firma zlecająca niszczenie materiałów niejawnych może również na bieżąco kontrolować przebieg realizacji usługi. Utylizacja dokumentów może być osobiście dozorowana przez pracownika zleceniodawcy i standardowo jej przebieg jest również nagrywany. Niszczenie dokumentacji przez Stena Recycling przebiega sprawnie, bez generowania niepotrzebnych kosztów i kończy się wystawieniem certyfikatu potwierdzającego zniszczenie danych – oficjalnego dokumentu poświadczającego dopełnienie obowiązków wynikających z prawa, który warto zachować m.in. na wypadek ewentualnych kontroli urzędniczych.

Back to top button