Jak poddaje się utylizacji plastik samochodowy?

Recykling tworzyw sztucznych pozyskanych w procesach przetwarzania części samochodowych i pojazdów jest w Unii Europejskiej od lat traktowany priorytetowo. Stworzona już dość dawno Dyrektywa 2000/53/EC obligowała kraje członkowskie do tego, by, począwszy od 2015 roku, przynajmniej 95% masy samochodu było poddawane odzyskowi, w tym również plastik, z którego współcześnie konstruowane pojazdy składają się mniej więcej w około 15-20%. Na czym polega recykling samochodów? Jakie wyzwania niesie ze sobą utylizacja tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji?

Jak wygląda recykling plastiku pochodzącego z pojazdów?

Recykling pojazdów jest prowadzony przez wyspecjalizowane firmy i wymaga zastosowania niekiedy niezwykle zaawansowanych technologii, dzięki którym demontaż samochodu i kolejne etapy recyklingu odpadów samochodowych wykonanych z plastiku odbywa się w sposób maksymalnie zautomatyzowany, bezpieczny dla środowiska i opłacalny. Utylizacja plastiku jest możliwa dopiero po wstępnych etapach, jakie tworzą skomplikowany proces recyklingu samochodowego.

Pojazd musi być najpierw zdemontowany, a poszczególne jego części oddzielone od siebie i posortowane. Nim rozpocznie się właściwa utylizacja tworzyw sztucznych, z pojazdu muszą być również usunięte, a następnie zabezpieczone, wszelkie odpady niebezpieczne, np. akumulator, a także wszelkie części nadające się do ponownego użycia oraz te, które mogą stać się po przetworzeniu surowcami do produkcji nowych dóbr. Recykling plastiku samochodowego dotyczy przede wszystkim takich składowych utylizowanych pojazdów jak: zderzak, siedzenia, deska rozdzielcza, elementy układu paliwowego, elementy karoserii, listwy wewnętrzne i zewnętrzne, reflektory. Procesom przetwarzania poddawane są różnego typu tworzywa sztuczne, z czego znaczną część stanowią: polipropylen (PP) oraz polietylen (LDPE/HDPE).

Bardziej wymagający jest natomiast recykling plastiku stanowiącego mieszaniny różnych polimerów i innych składników, np. barwników, a także ABS i PVC. Recykling tworzyw sztucznych tego rodzaju wymaga zastosowania skomplikowanych metod i wysokospecjalistycznej infrastruktury, a tymi dysponują jedynie najbardziej doświadczone i kreatywne firmy z branży przetwarzania odpadów.

Utylizacja tworzyw sztucznych – nowatorskie inicjatywy Stena Recycling

Utylizacja plastiku stanowi jedno z większych wyzwań na polu recyklingu odpadów samochodowych. Najbardziej problematyczny jest odzysk tworzyw sztucznych zbudowanych z plastików o różnych właściwościach, np. o odmiennej temperaturze topnienia, barwionych tworzyw sztucznych oraz plastików trudnych do odseparowania od innych materiałów.

W dotychczasowej praktyce często bywało więc tak, że spora część odpadów plastikowych w ogóle nie trafiała do recyklingu, ale na składowiska. Wiele jednak zmienia się w dziedzinie recyklingu plastiku za sprawą najbardziej innowacyjnej firmy z branży gospodarowania odpadami – Stena Recycling, która wprowadza swoje rewolucyjne rozwiązania w całej Europie i jest liderem na rynku polskim od dwóch dekad.

Stena recycling zasłynęła m.in. pionierską inicjatywą produkcji paliwa wysokiej jakości z mieszanin tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pojazdów, współpracą z Volvo Cars w celu podniesienia efektywności recyklingu plastiku w branży motoryzacyjnej czy aktywną promocją idei ekodesignu postulującego wytwarzanie produktów w pełni nadających się do recyklingu i zbudowanych z materiałów pochodzących z odzysku. Stena Recycling jako jedyna może też poszczycić się faktem, że w jej nowoczesnych zakładach przetwarzania recyklingowi poddaje się już niemal 100% materiałów pochodzących z utylizacji pojazdów.