Aż 10 dobrych praktyk Pepco w raporcie FOB

25 maja br. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”, który prezentuje zestawienie najważniejszych działań polskich firm z zakresu CSR. W tym roku w raporcie wyróżnionych zostało aż 10 dobrych praktyk, zrealizowanych przez Pepco w obszarze ochrony środowiska, działań prospołecznych, a także akcji dla pracowników.

W kategorii Ład Organizacyjny działaniem Pepco docenionym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu było opracowanie i przyjęcie do realizacji nowej strategii zrównoważonego rozwoju, która obejmuje wszystkie obszary ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). Cele na kolejne lata zostały wyznaczone m. in. w oparciu o analizę trendów i regulacji prawnych, działań otoczenia konkurencyjnego oraz oczekiwań klientów i pracowników w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności firmy, a także o audyt aktualnych zasobów i realizowanych inicjatyw CSR-owych. Pozostałe dobre praktyki, przedstawione w raporcie, to wybrane działania podejmowane przez Pepco na rzecz ochrony środowiska, rozwoju lokalnych społeczności oraz wsparcia pracowników.

Wyróżnienie aż 10 naszych dobrych praktyk z zakresu CSR przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas duży powód do radości, a jednocześnie motywacja do podejmowania dalszych działań społecznych oraz środowiskowych. Współczesny świat stawia przed ludźmi coraz to nowsze wyzwania i tylko działając razem oraz wspierając się wzajemnie możemy im sprostać. Chcemy tworzyć lepszą przyszłość, ograniczając wpływ naszej działalności na środowisko, pomagając naszym partnerom biznesowym oraz klientom dokonywać bardziej świadomych wyborów każdego dnia, a także wspierając rozwój i edukację dzieci i młodzieży – mówi Katarzyna Wilczewska, managerka ds. komunikacji korporacyjnej Pepco.

Lepsze jutro dla przyszłych pokoleń

Pepco od lat mocno angażuje się w rozwój lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym. Firma koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu szeroko rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku uwagę Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwróciły przede wszystkim: projekt Cyfrolatki, czyli realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci cykl warsztatów, poświęconych bezpieczeństwu w sieci oraz przeciwdziałaniu hejtowi i mowie nienawiści, a także Life.On – program zorganizowany z Fundacją Atalaya, w ramach którego młodzież opuszczająca pieczę zastępczą otrzymuje kompleksowe wsparcie (materialne, edukacyjne oraz psychologiczne) w wejściu w dorosłe życie.

Kolejną, wyróżnioną, dobrą praktyką w zakresie zaangażowania społecznego jest Pepcolandia – realizowany od 2018 roku program grantowy Pepco, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać wnioski o wsparcie finansowe dla inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowanych przez organizacje pozarządowe z ich sąsiedztwa. Do tej pory firma przekazała darowizny na realizację 240 projektów, a liczba beneficjentów wyniosła ok. 15 tys. osób. Projekt z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością – w tym roku pracownicy złożyli rekordową liczbę 130 wniosków.

Klienci też mogą pomóc

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych akcji CSR-owych Pepco jest sprzedaż pluszowych misiów, z której zysk przekazywany jest na wsparcie inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W projektowanie ubranek dla pluszaków z poszczególnych kolekcji zaangażowane są różne grupy, w tym podopieczni TDP oraz pracownicy Pepco. Aktualnie misie, poza Polską, można kupić w 6 krajach, w których wspierają działalność na rzecz dzieci lokalnych organizacji pozarządowych

W trosce o środowisko

W obszarze środowiskowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło Pepco za oszczędność energii oraz politykę opakowaniową. W 2021 roku, dzięki wymianie oświetlenia, firma ograniczyła zużycie energii o 54 proc., co pozwoliło na redukcję emisji CO2 do atmosfery aż o 8 tys. ton w skali roku. Obecnie już 94 proc. sklepów Pepco w całej Europie posiada energooszczędne LEDy. W planach jest montaż paneli fotowoltaicznych w centrach dystrybucyjnych. W ramach nowej polityki opakowaniowej, firma podjęła natomiast działania na rzecz ograniczenia liczby opakowań w łańcuchu dostaw oraz zwiększenia udziału opakowań pochodzących z lub nadających się do recyklingu.

Dbałość o pracowników

W swojej strategii zrównoważonego rozwoju Pepco nie zapomina również o pracownikach. Wśród dobrych praktyk, wyróżnionych w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znalazły się: nowy benefit pracowniczy w postaci wyprawki dla noworodka, składającej się z produktów Pepco (m. in. ubranek, kocyka czy zabawek), a także program Better Move, zachęcający do aktywności fizycznej w szczytnym celu. Zadaniem pracowników było pokonanie jak największej liczby kilometrów w ciągu 100 dni trwania akcji. Kilometry te zostały następnie przeliczone na środki finansowe, które trafiły do dwóch domów dziecka w Gnieźnie.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” dostępny jest pod adresem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport2021.pdf

O Pepco

Pepco to najszybciej rozwijająca się europejska sieć handlowa, oferująca odzież dla całej rodziny i artykuły dla domu. Firma posiada ponad 2700 sklepów w 16 krajach: od Estonii po Bułgarię, Włochy i Hiszpanię, w tym ponad 1100 sklepów w Polsce. Dewiza sieci „Poczuj jakość, pokochaj cenę”, każdego miesiąca przyciąga miliony klientów. Obecnie sieć zatrudnia ponad 22 tysiące pracowników, w tym ponad 600 w poznańskiej centrali.

 

Kontakt dla mediów

Zuzanna Kalinowska

tel.: +48 533 336 540

e-mail: z.kalinowska@2bupconsulting.pl

 

Back to top button