Ekologiczna instalacja przemysłowa

Instalacje sprężonego powietrza wpływają na efektywność pracy urządzeń w wielu gałęziach przemysłu. Powinny być wydajne i zapewniać odpowiednie ciśnienie pracy. Ekologiczna instalacja przemysłowa to właśnie taka charakteryzująca się powyższymi parametrami. Jednak, aby móc ją zoptymalizować konieczny jest audyt efektywności energetycznej.

Pierwszy krok do ekologicznej instalacji przemysłowej: audyt sprężonego powietrza

Istotne znaczenie przy doborze instalacji sprężonego powietrza ma sprawdzenie zapotrzebowania, jakie istnieje w danym przedsiębiorstwie, a także wydajności obecnego systemu. Oznacza to, że trzeba przeprowadzić audyt sprężonego powietrza. Może się okazać, że system rurociągów jest niewłaściwie poprowadzony, co sprawia, że w instalacji mamy do czynienia ze spadkami ciśnienia, które nie mogą być właściwie rekompensowane. Analiza energetyczna pozwoli określić problemy, znaleźć ich przyczyny, a także wskazać możliwe ich rozwiązania. Dzięki temu może zostać osiągnięta efektywność energetyczna. Innymi słowy prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia wydajności, niższej ceny produktu końcowego, a przede wszystkim polepszeniem wizerunku firmy, jako tej, która stosuje nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

Instalacje pneumatyczne – ekologiczne instalacje przemysłowe

Aby instalacja pneumatyczna odpowiadała standardom ekologicznej instalacji przemysłowej musi być właściwie zaprojektowana, a następnie wykonana. Wytworzenie, przygotowanie i doprowadzenie sprężonego powietrza wymaga stworzenia zespołu urządzeń, które połączone są rurami o odpowiedniej średnicy, nie zakłócającymi w żaden sposób ciśnienia przepływu. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie ciśnienie prowadzi do strat przedsiębiorstwa w procesie produkcyjnym. Instalacje powietrzne muszą być wykonane z zastosowaniem układów pętlicowych, a nie liniowych, gdyż zapewniają równomierny rozkład powietrza i doprowadzenie go do punktu poboru z dwóch stron. Jest to ważne zarówno w branży meblarskiej, jak i budowlanej czy energetycznej.

Na przykładzie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła można zauważyć, jak istotne znaczenie ma spręż, a więc pokonywanie oporów powietrza w instalacji. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, to większa moc centrali wentylacyjnej tego nie zrekompensuje, gdyż istotne znaczenie ma nie tylko sama moc, ale prawidłowe poprowadzenie instalacji i wyeliminowanie takich miejsc, gdzie nawiewane powietrze może napotkać przeszkodę, co sprawia, że wymiana powietrza staje się mniej efektywna. Efektywna rekuperacja w przedsiębiorstwie wymaga zatem dokładnych wyliczeń zapotrzebowania na powietrze, a także odpowiedniego ciśnienia w całej instalacji.

Ważne elementy instalacji powietrznej

W określonych warunkach instalacja powietrzna musi być także oczyszczana, dlatego konieczne jest stosowanie odpowiednich filtrów dostosowanych do potrzeb wybranego przedsiębiorstwa czy specyfiki produkcji i warunków pracy. Ważne jest wyeliminowanie wszelkich nieszczelności, a także zastosowanie pomiarów nie tylko przepływu, ale również wilgotności i zanieczyszczenia powietrza. Profesjonalna firma zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem instalacji pneumatycznych pomoże w sposób prawidłowy wykonać kompresorownię i uzyskać pożądane efekty zwiększenia produkcji czy zmniejszenia jej kosztów, głównie związanych z nadmiernym wydatkowaniem energii elektrycznej.

Back to top button