Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywy rozwoju

Do najważniejszych segmentów odnawialnych źródeł energii w Polsce należą fotowoltaika i energetyka wiatrowa, które obecnie odnotowują najszybszą dynamikę rozwojową. W dalszej perspektywie zwiększyć może się potencjał biopaliw i biogazowni, jednak na razie pozostaje niewykorzystany. Dla właścicieli instalacji OZE kluczowe znaczenie ma umiejętne magazynowanie i zarządzanie energią, a także zadbanie o odpowiednią jakość i bezpieczeństwo posiadanych systemów elektroenergetycznych.

Obecna sytuacja rynku OZE w Polsce

Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce może przyczynić się do poprawy dobrobytu obywateli, a także zwiększyć wiele możliwości gospodarczych i biznesowych. O szybkim wzroście znaczenia OZE decyduje wiele czynników, włącznie z postępem technologicznym zwiększającym ich wydajność oraz obniżającym koszty. Nie bez znaczenia pozostaje problem zmian klimatycznych, wynikający z nadmiernej emisji szkodliwych gazów.

Wsparcie systemowe dla OZE i regulacje chroniące klimat sprawiają, że zwiększa się świadomość ekologiczna przedsiębiorców oraz konsumentów. Kluczową kwestią jest także coraz wyższy koszt produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, który wynika m.in. z ograniczonego dostępu do surowców, rosnących opłat czy wysokiego zużycia aktywów wytwórczych.

Perspektywy na przyszłość

W ciągu najbliższych dekad, Polska ma szansę przejść głęboką transformację sektora energetycznego. Według obecnych prognoz, dynamiczny rozwój branży doprowadzi do przebudowy gospodarki oraz ukierunkowania rynku energii na źródła odnawialne. Wynika to z wielu czynników – włącznie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, które obligują Polskę.

Istotny wzrost udziału OZE w gospodarce związany jest także z celami rządowymi na ten cel, które w ciągu najbliższych lat mogą zostać dodatkowo podniesione. Rekordowo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 przekładają się na modyfikację ekonomiki produkcji energii, a zarazem stanowią zagrożenie dla konkurencyjności rodzimej gospodarki. Polskie koncerny energetyczne będą więc musiały potraktować oparcie modelu działalności na OZE jako priorytet.

Wyzwania dla OZE w Polsce

Transformacja polskiej gospodarki w kierunku odnawialnych źródeł energii wiąże się z koniecznością sprostania wielu wyzwaniom, włącznie z podejmowaniem dużych inwestycji oraz tworzeniem trwałych mechanizmów wsparcia. Kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie bezpieczeństwa produkcji i dostaw energii, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury.

W przypadku elektrowni wiatrowych, kluczowe znaczenie będzie miały działania zapobiegawcze i serwisowe. Inspekcje przekładni w turbinach czy naprawa krawędzi łopat turbin wiatrowych to usługi, które muszą być przeprowadzane na dużych wysokościach. Na znaczeniu zyska więc alpinistyka przemysłowa, która pozwala na bezpieczne wykonywanie wielu trudnych prac. Serwis turbin wiatrowych już teraz oferuje wiele specjalistycznych firm, w tym chociażby Teton.

Transformacja energetyczna w Polsce

Poza inwestycjami w infrastrukturę produkcyjną, przesyłową i dystrybucyjną, rozwój OZE w Polsce będzie też wymagał zapewnienia łatwej dostępności konwencjonalnych źródeł energii – np. w przypadku ograniczonej aktywności instalacji OZE lub awarii systemów. Dla przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem będzie regularna inspekcja turbiny wiatrowej, pozwalająca na uniknięcie potencjalnych usterek. Na realizację tego rodzaju usług pozwalają wspomniane techniki alpinistyczne, które w przypadku zatrudnienia specjalistów zostaną zastosowane w sposób bezpieczny oraz efektywny.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, niezbędna może się okazać naprawa łopat turbin wiatrowych. Transformacja energetyczna w Polsce wiąże się z bardzo dużymi nakładami finansowymi, które na najbliższych 20 lat mogą wynieść nawet ponad 1,6 biliona złotych. Ze względu na kosztowną przebudowę modelu energetycznego, inwestorzy już teraz powinni zlecić odpowiednim fachowcom serwis elektrowni wiatrowych oraz zadbać o ich nienaganny stan techniczny.

Back to top button