Energia elektryczna z wiatru – źródło odnawialnej energii

Energia wiatrowa to wykorzystanie wiatru do zasilania turbin wiatrowych, które z kolei wytwarzają energię elektryczną.
Wiatr należy do źródeł odnawialnej i zrównoważonej energii, ponieważ ma minimalny negatywny wpływ na środowisko naturalne.

W wielu miejscach świata stawiane są farmy wiatrowe, produkujące energię elektryczną o wartości setek megawatów. Farmy te mają połączenie poszczególnych turbin wiatrowych z linią sieci elektroenergetycznej.

Wiatr, który zasila turbiny

Wiatr na lądzie jest niedrogim sposobem do pozyskiwania energii wiatrowej która zasila turbiny i wytwarza prąd.
W niektórych częściach świata wytwarzanie energii elektrycznej z lądowego wiatru jest tańsze niż elektrownie gazowe lub węglowe.

Wadą lądowych farm wiatrowych jest to, że mają one negatywny wpływ na krajobraz. Zajmują też dużo więcej miejsca niż inne elektrownie. Muszą być również budowane na dzikich, otwartych przestrzeniach, aby zmaksymalizować przepływ wiatru.

Farmy wiatrowe na morzu

Rozwiązaniem dla tych problemów jest budowa farm wiatrowych na morzu. W przeciwieństwie do farm na lądzie, farma na morzu ma mniejszy wpływ na krajobraz, szczególnie gdy są budowane z dala od lądu, jak ma to miejsce w Niemczech. Wiatr na morzu posiada również tę zaletę, że jest silniejszy i bardziej stabilny, niż ten na lądzie.

Energia wiatrowa może być odnawialna i niedroga, ale wiatr jest niestabilnym źródłem energii, którego nie można wykorzystywać na żądanie. Aby energia wiatrowa była najbardziej wydajna, musi być stosowana razem z innymi źródłami energii elektrycznej oraz magazynowana w celu zapewnienia niezawodnego zasilania.

Back to top button