Elektrownie wodne

Elektrownie wodne wytwarzają energię elektryczną poprzez generatory napędzane ruchem wody.
Tamy budowane na rzekach blokują ją, tworząc zbiornik, który następnie gromadzi wodę.
Spuszczenie wody ze zbiornika powoduje, że ciśnienie za tamą wymusza przepływ wody, której strumień kierowany jest do turbiny. Siła, z jaką woda spada, powoduje ruch turbiny, która obracając generator wytwarza energię elektryczną.

Wykorzystanie energii hydroelektrycznej do produkcji elektryczności jest mniej szkodliwe dla środowisku niż paliwo kopalne. Elektrownia wodna nie emituje dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki ani żadnych innych cząstek stałych.

Energia hydroelektryczna

W 2015 r. 70% całej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i 16,6% całkowitej mocy na świecie pochodziło z energii hydroelektrycznej. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy wzrost inwestycji w tej branży.

Około 150 krajów korzysta z energii wodnej, a region Azji i Pacyfiku generuje 33% globalnej energii wodnej. Chiny są krajem produkującym największą ilość energii hydroelektrycznej, ponad 1000 TWh. Koszt wytworzenia energii wodnej jest niski, co czyni ją bardzo konkurencyjnym źródłem energii odnawialnej. Istotną zaletą elektrowni wodnych jest to, że mogą one oszczędzać wodę przechowywaną w ich zbiornikach.

Większość elektrowni wodnych zaprojektowana jest na długi okres użytkowania. Niektóre z nich są nadal bardzo funkcjonalne, pomimo swojego wieku.

Back to top button