Przykłady klastrów energii

871

Choć klastry energii w Polsce istnieją stosunkowo krótko, bo najstarsze z nich zaledwie kilka lat, jest już ich kilkadziesiąt i wciąż powstają nowe. Wiele z nich otrzymało wyróżnienia od państwa za ciekawe rozwiązania, które wpływają na ekologię (ich podstawą jest często energia odnawialna) czy też efektywność sieci energetycznej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują Zielonogórski klaster energii, klaster energii Zbiornika Czornsztyńskiego oraz Słupski klaster energii.

Zielonogórski klaster energii

Klaster technologiczny związany z energią w Zielonej Górze powołano do życia w 2017 roku, z inicjatywy miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także firm, które są zlokalizowane z Lubuskim Parku Przemysłowo- Technologicznym. Przedsięwzięcie wsparła oprócz tego spółka energetyczna ENEA.

Głównym celem powołania klastra energii w Zielonej Górze jest wzmocnienie niezawodności w zakresie dostaw energii elektrycznej i stworzenie inteligentnej sieci energetycznej (tzw. smart grid), w której istnieje doskonała komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przy współpracy wszystkich członków klastra oraz spółki Enea Operator S.A. Z jej strony konieczna będzie m.in. budowa nowych linii zasilających. Oprócz tego wymagana będzie również budowa nowych linii zasilających Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Starym Kisielinie oraz GPZ-tu (Głównego Punktu Zasilania)[1].

Klaster energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Działa on na terenie powiatu nowotarskiego (w środkowej części), a jego fragment pokrywa się z granicą kraju. Pozyskiwanie energii w klastrze Zbiornika Czorsztyńskiego oparte jest o cztery podstawowe źródła:

  • elektrownię wodną Niedzica (dwa hydrozespoły o mocy nominalnej 46,375 MW każdy przy przepływie 130 m³/s)
  • elektrownię wodną Sromowce Wyżne (cztery hydrozespoły o mocy nominalnej 0,520 MW każdy)
  • elektrownię wodną Łączany (o łącznej mocy 3,7 MW)
  • elektrownię wodną Smolice (o mocy instalowanej 2 x 1,1 MW = 2,2 MW)[2]

Głównymi założeniami klastra są: zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wzmocnienie wizerunku Zbiornika Czorsztyńskiego, który jako sprzyjający środowisku naturalnemu ma także wpłynąć na wzrost liczby turystów w regionie.

Czorsztyński klaster energii otrzymał wyróżnienie za pionierskie rozwiązania w energetyce rozproszonej, w pierwszym konkursie dla klastrów energii organizowanym przez Ministra Energii.

Głównymi założeniami klastra są m.in. podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wzmocnienie wizerunku Zbiornika Czorsztyńskiego, który jako sprzyjający środowisku naturalnemu wpływa na wzrost liczby turystów w regionie.

Słupski klaster energii

Zainicjowany został przez Wodociągi Słupsk, a jego obszar realizacji obejmuje miasto Słupsk. Jeśli chodzi o potencjał klastra w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, posiada on ok. 15,4 MW mocy zainstalowanej, w tym 1,2 MW stanowi źródło biogazowe, 14 MW – źródła wiatrowe, a 195 kW – źródła energii odnawialnej fotowoltaiczne (zasilanie energią słoneczną), z kolei, jeśli chodzi o potencjał wytwórczy klastra energii w kwestii mocy cieplnej, wynosi on 1,5 MW w przypadku biogazu i aż 190 MW przy innych źródłach energii, konwencjonalnych (czyli tych nieodnawialnych).

W Słupskim klastrze energii przewidziane są w najbliższych latach nowe inwestycje. Najważniejsza z nich dotyczy budowy lokalnej, wewnętrznej sieci ciepłowniczej, o długości ponad 20 kilometrów, która ma połączyć wytwórców i odbiorców energii. Dzięki niej możliwe będzie wykorzystanie tzw. energii odpadowej, pochodzącej głównie z instalacji chłodniczych oraz z kogeneracji. W ramach klastra rozwijana ma być również elektromobilność. Pierwszym jej etapem będzie zakup rowerów i samochodów elektrycznych dla służb komunalnych wraz z budową infrastruktury, która pozwoli na ich ładowanie[3].

DEFINICJE

HYDROZESPÓŁ – element zasilający, która składa się z turbiny wodnej, a także maszyny, którą ona napędza (jak np. prądnica pompy).

KOGENERACJA – jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej, w jednym procesie technologicznym.

ENERGIA ODPADOWA – energia bezużytecznie odprowadzana do otoczenia.

 

[1] http://gramwzielone.pl/trendy/26920/powolano-zielonogorski-klaster-energii, Data dostępu: 26.02.2019 r.

[2] http://www.klaster1.com/pozyskiwanie-energii/, Data dostępu: 26.02.2019 r.

[3] Lipiecka M., Słupski klaster bioenergetyczny – wzorcowy przykład realizacji, Czysta Energia 7-8/2017, s.26-27, http://www.admpoland.eu/assets/Czysta-Energia-7-82017.pdf, Data dostępu: 26.02.2019 r.