Wykorzystanie wód deszczowych

771
Wykorzystanie wód deszczowych
O wykorzystaniu deszczówki warto pomyśleć już na etapie projektowania domu

Deszczówka to bardzo popularny obecnie temat wśród osób, które planują zbudować dom. Woda deszczowa może być bowiem ponownie wykorzystana. Często o tym zapominamy i jest ona wówczas po prostu marnowana. Dzięki deszczówce można oszczędzić sporo pieniędzy.

O czym pamiętać przy projektowaniu domu?

O wykorzystaniu deszczówki warto pomyśleć już na etapie projektowania domu. Trzeba się wówczas zastanowić nad kilkoma elementami systemu zagospodarowania wód opadowych. Wśród nich wymienia się:

Powierzchnię przeznaczoną do pobierania wody deszczowej – taką powierzchnię stanowi dach budynku. Szczególną uwagę trzeba wówczas zwrócić na wybór odpowiedniego materiału na pokrycie dachowe. Może on mieć wpływ nie tylko na ilość, ale również na jakoś odprowadzanej wody.

Najlepszymi parametrami w zakresie eksploatacji charakteryzują się dachówki ceramiczne, ponieważ nie nasiąkają one zbytnio wodą. Dzięki temu aż 90% wody deszczowej, która na nie opada, spływa do rynien i może być ponownie wykorzystane. Nie zaleca się natomiast gromadzenia wody z:

 • dachów miedzianych,
 • dachów z pokryciem bitumicznym,

ponieważ przyczyniają się one do pogorszenia jakości deszczówki i nie jest wówczas możliwe skorzystanie z niej bez bardzo kosztownego oczyszczania.

System oczyszczania wody – jest konieczny, szczególnie jeżeli dach zanieczyszczony jest liśćmi i drobnymi gałęziami. Takie uzdatnianie wody, pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów. System oczyszczania wody składa się z następujących elementów:

 • siatki zakładanej na rynnach poziomych, która chroni instalację deszczówki przed zatkaniem,
 • osadników pod rynnę przeznaczonych do zatrzymania stałych zanieczyszczeń,
 • separatorów liści, montowanych na rynnach spustowych,
 • separatora pierwszego strumienia deszczu (który kieruje pierwszą, zanieczyszczoną falę wód opadowych bezpośrednio do kanalizacji),
 • filtra siatkowego o drobnych oczkach ok. 1 mm. Najczęściej umieszczony jest on w zbiorniku wody deszczowej. Jeśli chodzi o filtr do wody deszczowej, konieczne jest regularne czyszczenie.

Zbiorniki do magazynowania wody

Stanowią one najdroższy element systemu odprowadzania wody. Najlepiej sprawdzają się te wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ich zadaniem jest gromadzenie wody na okresy bezdeszczowe.

Pojemność, jaką będzie posiadał zbiornik na deszczówkę, należy dobrać w zależności od dostępnej przestrzeni. Jeżeli dysponujesz miejscem w piwnicy, możesz zbiornik zlokalizować w budynku. Wówczas zaoszczędzisz na pracach ziemnych, a także cena zbiornika jest mniejsza.

Instalację rozprowadzenia wody deszczowej, która składa się z:

 • specjalnej pompy tłocznej, która jest odpowiedzialna za odprowadzenie wody z rynien i dachu, do poszczególnych punktów jej czerpania w domu i jego otoczeniu,
 • centrali sterującej – jej zadaniem jest monitorowanie poziomu wody w zbiorniku oraz przełączenie źródła zasilania na kanalizacyjne, w przypadku braku deszczówki w zbiorniku. Centrala podłączona jest do czujników, aby chronić pompę przed zniszczeniem.
  • Fizycznie w centrali umieszczona jest pompa, mały, kilkulitrowy zbiornik podręczny oraz zawór, skonstruowany w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się deszczówki do instalacji wody pitnej. Centrala powinna być montowana wewnątrz domu,
 • rur do rozprowadzania deszczówki do punktów jej czerpania.

Dzięki temu, że istnieje wiele gotowych, kompleksowych systemów zagospodarowania wód opadowych, możesz skorzystać z doświadczenia firm specjalizujących się w sprzedaży tych systemów. Zatrudnieni w nich specjaliści chętnie wspomagają inwestorów w doborze optymalnego układu.

Wykorzystanie wód deszczowych
Przykładowy system rozprowadzenia wody deszczowej

Deszczówka a środowisko

Korzystając z deszczówki, chronisz środowisko, ponieważ:

 • zmniejszasz zużycie wody wodociągowej,
 • zmniejszasz obciążenie sieci kanalizacyjnej podczas ulewnych deszczy i burz (woda spływa wówczas do zbiornika znajdującego się przy domu i dopiero po jej wykorzystaniu jest ona odprowadzana do kanalizacji),
 • dzięki niej pobierasz mniej wody z przyrody w okresie bezdeszczowym i podczas suszy.

Choć największym problemem jest obecnie to, że domowe systemy wykorzystujące deszczówkę nie należą do najtańszych, to popularność deszczówki będzie jednak z roku na rok rosnąć. Jest to związane ze wzrostem opłat za odprowadzenie wód z opadów, do kanalizacji. Gminy narzucają w tym zakresie wysokie stawki, które są związane z wymaganiami stawianymi m.in. przez rząd oraz Unię Europejską.

Słownik:

DESZCZÓWKA – woda, która powstaje w atmosferze i spada na ziemię w formie opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu).

DACHY Z POKRYCIEM BITUMICZNYM – dachy, do których pokrycia użyto wodoszczelną masę asfaltową (bitum). Do dachów z pokryciem bitumicznym zalicza się:

 • dachy z papy,
 • dachówki bitumiczne,
 • faliste płyty bitumiczne,
 • powłoki bitumiczne.

SEPARATOR – element instalacji służący do oczyszczenia wody, zanim zostanie ona doprowadzona do punktów jej czerpania.