Recykling ścieków szarych – odzysk wody szarej

1349
Recykling ścieków szarych – odzysk wody szarej

Ograniczone oraz stale malejące zasoby wody zdatnej do użytku, a także szybko rozwijająca się technologia coraz częściej powodują pojawianie się wodooszczędnych technologii i skutecznych metod magazynowania wody.

Jedną z nich jest recykling wody. Polega on na odzyskiwaniu części zużytej wody, która zamiast do kanalizacji, kierowana jest do oczyszczania, a następnie wykorzystana jest do celów niewymagających od wody jakości takiej, która jest potrzebna do jej wypicia.

Takie rozwiązanie może przynieść podwójne korzyści. Po pierwsze oszczędzisz zasoby wody pitnej, po drugie – zmniejszysz obciążenie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Oprócz względów środowiskowych recykling wody pozwala zatem na oszczędność pieniędzy.

Ścieki szare a ścieki czarne

Jeśli chodzi o rodzaje ścieków wytwarzanych przez gospodarstwo domowe, wyróżnia się ścieki szare i ścieki czarne. Ścieki szare to takie, które zawierają wodę bez fekaliów. Przykładem takiej wody jest ta pochodząca z prysznica, pralki, wanny i umywalki. W krajach rozwiniętych ścieki szare należą do najchętniej wykorzystywanych wód zużytych.

W niektórych z nich do tej kategorii zalicza się także ścieki kuchenne, należy jednak pamiętać, iż ścieki te, ze względu na zawartość łatwo gnijących w rurach składników organicznych, tłuszczy i olei, stawiają większe wymagania procesowi oczyszczania.

Jeśli chodzi o ścieki czarne, napływają one z przewodów rurowych podłączonych do toalety lub pisuaru. Zawierają one fekalia, dlatego proces ich oczyszczania jest już bardzo trudny i tego typu ścieki muszą być skierowane do zewnętrznej oczyszczalni ścieków, gdzie stosowane są bardziej radykalne metody.

Wymagania związane z recyklingiem wody

Recykling wody wymaga zaprojektowania i budowy specjalnego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Składa się on z dwóch instalacji, z których do jednej podłącza się toalety i pisuary, a do drugiej – urządzenia sanitarne, w których powstaje szara woda.

Dzięki temu ścieki czarne odprowadzane są do kanalizacji zewnętrznej, natomiast ścieki szare kierowane są do ponownego oczyszczania, co pozwala na zaoszczędzenie wody, a w konsekwencji – odciąża finansowo gospodarstwo domowe, zmniejszając miesięczne rachunki za wodę.

Instalacja wodna z systemem recyklingu jest nieco rozbudowana. Woda pitna podłączona jest do kranów kuchennych i łazienkowych, natomiast oczyszczona woda szara zasila toalety, pralkę i krany przeznaczone do poboru wody do sprzątania, podlewania zieleni czy mycia samochodu.

Ponieważ instalacja wody szarej powinna być wyposażona w dodatkowe źródło wody na wypadek awarii systemu recyklingu, podłączona jest ona do instalacji wodociągowej specjalną centralą, która:

  • chroni instalację wody pitnej przed kontaktem z oczyszczoną wodą szarą,
  • gwarantuje stałą dostawę wody do wszystkich punktów jej poboru (niezależnie od tego, w którym miejscu mieszkania lub domu one się znajdują).

Recykling ścieków szarych – odzysk wody szarejSystem recyklingu ścieków szarych to bardzo dobry pomysł, jeśli liczysz na oszczędności związane ze zużyciem wody oraz na jej bardzo precyzyjne oczyszczenie.

Dokładna analiza potrzeb pozwala na wybór rozwiązania idealnie dostosowanego do potrzeb swoich oraz domowników. Przed zdecydowaniem się na recykling wody warto przygotować odpowiednią kalkulację w tym zakresie, by przygotować się na związane z nią wydatki.

Budowa systemu recyklingu i metody oczyszczania wody

System recyklingu w domu lub w mieszkaniu, który zapewnia odzysk wody szarej, składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • reaktora – zachodzi w nim proces oczyszczania ścieków szarych,
  • zbiornika retencyjnego – który wyrównuje przepływ wody.

Metody oczyszczania ścieków szarych zależą od ich przeznaczenia:

  1. Przy nawadnianiu terenu – stosuje się filtrację oraz sedymentację.
  2. Przy wykorzystaniu oczyszczonej wody wewnątrz domu do płukania toalety – zaleca się biologiczne metody oczyszczania ścieków (z wykorzystaniem mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych), filtrację z wykorzystaniem specjalnych membran oraz dezynfekcję.
  3. Do bardziej nowoczesnych rozwiązań stosuje się bioreaktor membranowy, oparty na ultrafiltracji i biologicznym rozkładzie zanieczyszczeń organicznych. Tak oczyszczona woda ma takie parametry, jak woda do kąpieli, i może być bezpiecznie użytkowana.

Oczyszczanie ścieków to proces, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu swojego domu lub mieszkania. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie zapewni spore oszczędności, które będą widoczne w domowym budżecie bardzo szybko, szczególnie jeśli masz kilkuosobową rodzinę.

Słownik:

Woda pitna – czysta woda, nadająca się do spożycia, bez zagrożenia dla zdrowia, zawierająca odpowiednią ilość soli mineralnych i nieposiadająca zanieczyszczeń o charakterze organicznym i nieorganicznym.

Sedymentacja – rozdzielanie zawiesiny na czystą ciecz i osad.

Ultrafiltracja –proces filtracji, w którym do filtrowania zanieczyszczonej wody używa się sita molekularne i membrany, a także materiały porowate z porami zbliżonymi wielkością do pojedynczych cząsteczek.